18/9/2013

18/9/2013

Ο KillahP ήταν ένας μόνο από μια σειρά θυμάτων της τάξης μας. Ο πόλεμος γενικεύεται. Οι μέρες μικραίνουν. Να υπερασπίσουμε το έδαφός μας, να δυναμώσουμε τις δομές μας, να σταθούμε πιο κοντά η μια στην άλλη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: