Μικρή γραμματική των συναισθημάτων

για χρήση όλων των Λενινισμών του εικοστού πρώτου αιώνα

εγώ χαίρομαι

εσύ χαίρομαι

αυτός χαίρομαι (ενίοτε: αυτή χαίρεται)

εμείς χαιρόμαστε

εσείς χαιρόμαστε

αυτοί χαιρόμαστε (εξαίρεση: αυτές χαίρονται)

Στο επόμενο θα κλίνουμε το ρήμα εκβιάζω, σε όλες τις φωνές.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: