Η παρακμή του σεξουαλικού ριζοσπαστισμού στην Ολλανδία

Του Gert Hekma

Η σεξουαλική επανάσταση του τέλους της δεκαετίας του 60 έδωσε ελπίδες στις φιλελεύθερες και προοδευτικές ομάδες της Ολλανδίας. Όντας από τις αρχές του 20ου αιώνα υπό τη διακυβέρνηση συνασπισμών που εμπεριείχαν πάντοτε τουλάχιστο κάποια ορθόδοξα προτεσταντικά ή/και καθολικά κόμματα, οι πολιτικές της χώρας στα σεξουαλικά θέματα ήταν σίγουρα συντηρητικές. Ενώ τα χριστιανικά κόμματα κατόρθωσαν να παραμείνουν στην εξουσία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, η αντίστασή τους ενάντια στις πιο φιλελεύθερες σεξουαλικές πολιτικές έχασε την ορμή της από τη δεκαετία του 60 και μετά, όταν ηγετικές ομάδες τόσο των καθολικών όσο και των καλβινιστών άρχισαν να υποστηρίζουν αρκετές από της αρχές της σεξουαλικής επανάστασης (Oosterhuis 1999).

Carpet

Οι Ολλανδοί είχαν ήδη ένα αξιοσημείωτο νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορούσε τη σεξουαλικότητα. Η καλβινιστική Ολλανδία, αντίθετα από την αγγλικανική Μεγάλη Βρετανία, τη λουθηρανική Γερμανία και Σκανδιναβία, ακολούθησε την πορεία της Γαλλίας και του Διαφωτισμού αποποινικοποιώντας τη μη-αναπαραγωγική και μη-γαμήλια σεξουαλικότητα ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η Ολλανδία είχε κατακτηθεί το 1810-13 από τους Γάλλους, οι οποίοι εισήγαγαν τον δικό τους Αστικό και Ποινικό Κώδικα. Οι Ολλανδοί κράτησαν τους Γαλλικούς νόμους ακόμα και μετά την ήττα του Ναπολέοντα, ενώ διατήρησαν το φιλελεύθερο πνεύμα τους ακόμα και όταν αντικατέστησαν τους νόμους αυτούς με Ολλανδικούς. Ο γαλλικός ποινικός κώδικας απαγόρευε μόνο το κέρδος από πορνεία ή προσβολή της δημόσιας αιδούς, ενώ η ηλικία συναίνεσης ήταν τα 12 χρόνια. Η εισαγωγή των Ναπολεόντειων νόμων το 1811 έφερε μια τεράστια αλλαγή, αφού όλων των ειδών οι συμπεριφορές που θεωρούνταν αμαρτήματα και εγκλήματα στο παρελθόν πλέον έμεναν ατιμώρητες (Hekma 1987).

περισσότερα…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: